Projekt Renaissance

Společnost MAGENTA®  se v roce 2008 zapojila do projektu Renaissance.

Motto projektu
„Schopnost silných a úspěšných pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, je pro nás součástí etiky a našeho podnikatelského chování.“

O projektu -

Projekt RENAISSANCE je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým
zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě nemocným, seniorům a plně či částečně
invalidním spoluobčanům.

- Cíle projektu -

Hlavním cílem tohoto projektu je získávání finančních prostředků na zakoupení
lékařských magnetoterapeutických kompletů pro dětské ústavy a léčebny, sanatoria,
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a pro osoby s postižením
pohybového ústrojí, které se tohoto projektu účastní.

Dalším cílem je podpora a propagace léčebné metody
(pulsní magnetoterapie), která byla dosud dostupná jen na odborných odděleních
léčebné rehabilitace, fyziatrie a v lázeňství.

Pro další informace klikněte ZDE