Vysvětlivky k textu

NPMP
nízkofrekvenční pulsní magnetické pole

Režim „REGENERACE“

režim specifické indukce a frekvence NPMP, jehož hlavní  funkcí je urychlení procesů hojení, zlepšení prokrvení exponované části těla, zrychlení regenerace buněk

Režim „PROTI BOLESTI“
režim specifické indukce a frekvence NPMP, sloužící k potlačení bolestivých stavů

Speciální programy P0 – P9
režimy (pouze u modelu R2010) sloužící k nastavení konkrétních hodnot frekvencí NPMP dle diagnózy onemocněn